Forsikringsselskapenes samlerabatter gir deg lavere pris
Publisert: 17.11.2019

Forsikringsselskapenes samlerabatter gir deg lavere pris

Du har kanskje hørt eller lest at du bør samle dine forsikringer i ett selskap for å oppnå billigere forsikringspremie? De aller fleste forsikringsselskaper tilbyr samlerabatter, noe som vil gi deg en prosentvis rabatt.

Hva kreves for å oppnå samlerabatt?

Vanligvis krever forsikringsselskapene at du samler minst 3 forsikringer i samme selskap for å oppnå samlerabatt. Du må som regel også ha en av dine hovedforsikringer i selskapet. Med en hovedforsikring mener man hus,- innbo,-,bil- eller hytteforsikring.

Hvor mye kan jeg spare på å være totalkunde?

Samlerabatt kalles også for totalkunderabatt, og du kan få opptil 20% rabatt på dine forsikringer.

Enkelte forsikringsselskaper gir ikke rabatt på forsikringsprisen, men tilbyr i stedet sine totalkunder en lavere egenandel å betale i forhold til det andre kunder har. Andre selskaper tilbyr sine totalkunder gratis leiebil dersom bilen din blir skadet.

Skal du sammenligne forsikringspriser, bør du først vurdere om du er kvalifisert til å få samlerabatt. Du kan spare store pengesummer ved kun å bytte forsikringsselskap, og har du 3 eller flere forsikringer du vil samle, får du muligheten til å kutte dine forsikringsutgifter ytterligere.

Oversikt forsikringsselskaper som tilbyr samlerabatt:

Codan Forsikring

Du får opptil 10% rabatt ved kjøp av 3 forsikringer hos Codan. En av forsikringene må være en hovedforsikring. Samler du 5 forsikringer hos Codan, vil du få opptil 15% i rabatt. Her kreves det at du samler 2 hovedforsikringer pluss 3 tilleggsforsikringer.

DNB Skadeforsikring

Samler du 3 forsikringer hos DNB Skadeforsikring, får du 5% i rabatt. 4 forsikringer gir 10% i samlerabatt, og 5 forsikringer gir 15% rabatt.

Frende

Du kan få 10% i samlerabatt hos Frende dersom du samler 3 forsikringer. Samler du 5 forsikringer, får du 17% rabatt.

Gjensidige

Dersom du har 1 forsikring hos Gjensidige, får du 10% rabatt. Ved 2 forsikringer oppnår du 14% rabatt. Samler du 3 forsikringer hos Gjensidige, får du 18% i rabatt.

For å oppnå rabattene må en av forsikringene bestå av en hovedforsikring (hus/innbo,- bil,- eller personforsikring).

If

Forsikringsselskapet If tilbyr et fordelsprogram der rabatten er inndelt i 3 nivåer. I tillegg kan du få egenandelsrabatt for hvert skadefrie år. Maksimal egenandelsrabatt er fastsatt til kr. 4000,-. For å kunne motta rabattene, krever If at du kun har elektroniske forsikringsdokumenter. Du vil dermed ikke motta dokumentene på papir.

Du får 10% rabatt på nivå 1, og 15% rabatt på forsikringene på nivå 2 og 3. Nivåene indikerer hvor mange forsikringer du samler hos dem.

Nivå 1

Det kreves at du har bil,- hus,- eller innboforsikring på nivå 1 for at du skal få 10% rabatt. I tillegg får du kr. 200,- i rabatt på forsikringens egenandelen for hvert skadefrie år.

Nivå 2

Har du bilforsikring pluss hus- eller innboforsikring hos If, vil du oppnå 15% samlerabatt på dine forsikringer. Du vil på dette nivået få kr. 300,- i rabatt på egenandelen for hvert skadefrie år.

Nivå 3

Dersom du har bilforsikring + hus- eller innboforsikring + en personforsikring hos If, vil du oppnå 15% i samlerabatt. Du vil også få kr. 400,- i egenandelsrabatt for hvert skadefrie år.

Sparebank 1 Forsikring

Tegner du bolig- og bilforsikring hos Sparebank 1, får du 10% rabatt. Samler du 3 forsikringer, vil du også oppnå 10% i rabatt.

Har du 4 forsikringer vil du få 15% i samlerabatt. Dersom du blir eKunde hos Sparebank 1 og samler 5 forsikringer vil du få 20% i rabatt.

Storebrand

Samler du 3 forsikringer hos Storebrand, vil du oppnå 15% i rabatt. Det kreves at en av dine forsikringer er en hovedforsikring (hus-, innbo-, bil- eller hytteforsikring).

Tryg Forsikring

Kjøper du 3 forsikringer hos Tryg der minst en av dem er en hovedforsikring (hus-, innbo- eller bilforsikring), vil du oppnå 10% rabatt.

Dersom du har 2 hovedforsikringer + 3 valgfrie forsikringer får du 15% rabatt. Har du 3 hovedforsikringer + 4 valgfrie forsikringer oppnår du en samlerabatt på 20%.

Samlerabattene er en del av Tryg Plus Fordelsprogram.

  • Kom i gang med å kutte
    utgiftene på forsikring.

    La oss ta en prat og se hvordan vi kan kutte utgiftene dine på forsikring.