Nyttig informasjon om livsforsikring
Publisert: 07.01.2020

Nyttig informasjon om livsforsikring

En livsforsikring omtales også for en dødsrisikoforsikring, og gir en økonomisk trygghet for de etterlatte dersom du skulle falle fra. Det kan være godt å vite at dersom noe skulle hende deg, vil din familie slippe økonomisk bekymringer i tillegg til sorgen.

En livsforsikring gir din familie en erstatning i form av en skattefri engangsutbetaling, og vil sikre at dine nærmeste har råd til å bli boende i huset eller leiligheten deres.

Husk at kjøp av livsforsikring krever generelt god helse når forsikringsavtalen inngås. Det er vanlig å sende inn en legeattest eller en elektronisk helseerklæring til forsikringsselskapet. Prisen på en livsforsikring beregnes ut fra alder, utdannelse og din ønskede forsikringssum. Jo høyere alder, desto dyrere blir livsforsikringen.

Kan alle tegne livsforsikring?

Vanligvis kan personer i aldersgruppen mellom 18 – 67 år tegne livsforsikring. Det forekommer imidlertid variasjoner mellom de ulike forsikringsselskapene når det gjelder alderskravet.

Det er store variasjoner mellom forsikringsselskapene når livsforsikringen opphører. Hos noen selskaper opphører forsikringen når du fyller 75 år, mens andre aktører gir deg rett til å beholde forsikringen frem til du fyller 80 år.

Behovet for livsforsikring

Personer med forsørgeransvar bør vurdere å tegne en livsforsikring. Dersom du lever i et parforhold, bør både du og din ektefelle eller samboer tegne hver deres livsforsikring.

Det er vanlig å tegne en livsforsikring som skal kunne dekke den totale gjelden dere måtte ha. Det er også mulig å inngå en avtale om høyere erstatningssum, men maksimal utbetalingssum på livsforsikringer er ofte fastsatt til 8 millioner kroner.

Når utbetales forsikringssummen?

Forsikringssummen utbetales vanligvis når dødsfallet har inntruffet, og forsikringsselskapet har mottatt en melding om kravet. Det er vanlig at man må vedlegge dødsattest skifte-/ uskifteattest og eventuelt et testamente. I tillegg må man sende kopi av legitimasjon til forsikringsselskapet før oppgjøret kan gjennomføres.

Hvem får utbetalt pengene?

Vanligvis er det din ektefelle eller samboer som vil få pengene utbetalt, men du kan bestemme selv om du ønsker at erstatningsbeløpet skal bli utbetalt til andre i familien – for eksempel til barnet ditt.

Dersom dødsfallet skyldes selvmord, vil forsikringssummen bli utbetalt etter 12 måneder fra dødsdagen.

Øvrig

Dersom du har gruppelivsforsikring gjennom jobben, bør du undersøke hvor stor forsikringssummen er. I mange tilfeller er dette en tilstrekkelig livsforsikring om du skulle falle fra.

Det er også viktig å nevne at en rekke yrkesorganisasjoner og næringslivsorganisasjoner har svært gunstige kollektive avtaler på livsforsikring for sine medlemmer. Også i dette tilfellet anbefales det å sjekke hvor høy dekningen er, og eventuelt supplere med en ekstra livsforsikring privat.

  • Kom i gang med å kutte
    utgiftene på forsikring.

    La oss ta en prat og se hvordan vi kan kutte utgiftene dine på forsikring.