Betingelser og vilkår hos Utgift.no

Ved bruk av våre tjenester samtykker du følgende vilkår:

1. GENERELT
Nettstedet www.utgift.no en av Ceylon Holding AS. Org.nr.: 918 508 708. (heretter omtalt som «Utgift») Utgift er en formidlingstjeneste opprettet for at privatpersoner og bedrifter (heretter «Brukeren») skal kunne sende ut en eller flere forespørsler om utførelse av en eller flere tjenester, eller motta tilbud/prisforespørsel på et produkt. (heretter «Anbud») Ved å registrere et Anbud på en eller flere av våre tjenester anses dette som tegn på at Brukeren har akseptert og lest gjeldende vilkår. Hvis Brukeren ikke godkjenner brukervilkårene skal tjenesten ikke benyttes. Utgift er en formidlingstjeneste mellom Brukeren og våre leverandører/samarbeidspartnere (heretter omtalt som «Tilbudsgiveren»

2. PERSONVERN
Utgift er en Anbudstjeneste og tjenesten er derfor avhengig av å innhente personlige opplysninger om deg som Bruker. Ved og benyttelse av vår tjenesten godtar Brukeren at Utgift har mulighet til å ta i bruk de opplysninger som er gitt fra Brukeren, herunder personopplysninger, kontaktinformasjon og all annen relevant informasjon gitt fra brukeren (heretter: «Informasjonen»). Vi gjør deg oppmerksom på at du som Bruker er ansvarlig for alt innhold du laster opp på nettsiden. Informasjonen Brukeren gir Utgift vil automatisk bli videreformidlet til Tilbudsgiverene, dette for å tilby en raskest mulig behandlingstid på forespørselen. Utgift vil videre lagre Brukerens informasjon for å opprettholde riktig dialog med Tilbudsgiverene og for å føre intern statistikk og målinger. Informasjonen blir tilfredsstillende beskyttet og kun brukt til oppgitt formål. Utgift har ikke ansvar eller kontroll over praksis for personvern eller informasjonsbehandling hos Tilbudsgiveren eller tredjeparts nettsteder. Alle våre Tilbudsgivere er underlagt Norsk lov om personvern. Utgift forbeholder seg også retten til å kontakte Brukeren på e-post eller telefon for å formidle relevante tjenester og nyheter. Herunder også Brukerundersøkelser og markedsføring, dersom Brukeren har gitt samtykke om dette. Du kan kreve innsyn i den informasjonen som er registrert om deg. Du kan også kreve informasjonen oppdatert, rettet eller slettet. Henvend deg da til e-postadressen: kundeservice@utgift.no Informasjonskapsler (Cookies): Utgift benytter seg av informasjonskapsler som kan bli lagret i din nettleser på din datamaskin. Dette er i tråd med helt normal praksis på internett. Informasjonskapsler bruker vi for å håndtere Brukerens valg på nettsiden, og for å gjøre tjenesten mer brukervennlig. En informasjonskapsel er en liten datafil kan identifisere deg som en unik bruker. Dersom du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler må du selv endre dette på dine innstillinger på nettleseren. Undersøk med din nettleser-leverandør for instruksjoner. Ved blokkering av en viss type informasjonskapsel (såkalt “session cookie”) kan det hende at deler av nettsiden ikke vil være funksjonelle for deg som Bruker.

3. ANSVARBEGRENSNING
Utgift er kun en videreformidler av informasjon. Utgift behandler ikke Brukerens forespørsler men videresender disse til en tredjepart / Tilbudsgiver. Utgift har ikke kontroll eller innsyn i de henvendelsene du mottar fra Tilbudsgiverene, dersom du har spørsmål vedrørende noen av tilbudene du har mottatt må du rette disse direkte til Leverandøren av tilbudet. Informasjonen som brukes på Utgift er kun ment for informasjonsformål og for innhenting av Anbud. Informasjonen gitt av Brukeren kontrolleres ikke av Utgift før (eller etter at) den videresendes til Tilbudsgiveren. Det er Brukerens ansvar å dobbeltsjekke at tilbudsgiveren har fått tilstrekkelig og korrekt informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at all informasjon som gis til Utgift er korrekt og at det tilfredsstiller Brukerens og Tilbudsgiverens krav for å beregne et korrekt og riktig tilbud. Utgift har ingen plikt til å betale noen erstatning til Bruker for det eventuelle tap som Bruker skulle kunne lide som følge av produktene kjøpt, flyttet eller benyttet via denne tjenesten. Utgift har ingen plikt til å utbetale erstatning som følge det eventuelle tap som Brukeren skulle kunne lide som følge av at tjenesten eller produktene anskaffet via tjenesten ikke svarer til Brukerens forventninger, Tilbudsgiverens konkurs eller andre forhold knyttet til tjenesten. Utgift erstatter aldri indirekte skader eller tap. Utgift plikter ikke å erstatte eventuelle mangelfulle eller endrede forhold som følge av en avtale etablert ved bruk av tjenesten til Utgift – Brukeren er selv ansvarlig for å sørge for at vilkår, betingelser og avtaler er i samsvar med Brukerens ønske og behov. Brukeren er selv ansvarlig for å etterse at Tilbudsgiverenes avtalevilkår er samsvarende eller bedre enn hva brukeren tidligere har hatt. Dersom det inngås en avtale mellom Brukeren og Tilbudsgiver er Utgift ikke ansvarlig dersom en eller flere av partene ikke overholder sine forpliktelser eller avtaler. Utgift er ikke forpliktet til å involvere seg i konflikter mellom Brukeren og Leverandøren dersom en uenighet eller tvist skulle forekomme. I den utstrekning det tillates av norsk lov frafaller du ethvert krav mot Utgift, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse med bruk av tjenestene til Utgift. Utgift er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap. Utgift er ikke ansvarlig for eventuelle skrive- og/eller trykkfeil på www.Utgift.no og eksterne annonser og reklame og har rett til å gjøre fortløpende endringer i det materielle og den informasjonen som finnes på nettsiden.

4. IMMATRIELLE RETTIGHETER
Utgift har rettigheter til logo, innhold, informasjon, varemerke, bilder, handelsnavn, know-how, domener og tilsvarende immaterielle rettigheter tilknyttet hjemmesiden www.Utgift.no. Endringer, reproduksjon, offentliggjøring og/eller utnyttelse av Utgift immaterielle rettigheter skal ikke benyttes uten at det gis skriftlig samtykke fra Utgift.

5. ENDRINGER
Utgift står fritt til å endre vilkårene uten forhåndsvarsel og uten erstatningsansvar. Vi oppfordrer deg derfor til jevnlig å lese vilkårene slik at du er underrettet om eventuelle endringer i vilkårene. Dersom du har kommentarer eller spørsmål vedrørende Brukervilkårene må du gjerne sende oss en e-post på: kundeservice@utgift.no – merk: Betingelser og vilkår. Betingelsene er sist oppdatert den 10. februar 2019.

6. GENERELL INFORMASJON
E-post: kundeservice@utgift.no Org.nr: 918 508 708

Juridisk